grafika tła
Strona główna > Trochę o ornitologi i nie tylko > Opinia chiropterologiczna – niezbędny załącznik do PINB

Opinia chiropterologiczna – niezbędny załącznik do PINB

Opinia chiropterologiczna dotycząca występowania nietoperzy - czym jest taka opinia, na czym polega, kto ją sporządza i w jakim zakresie?

Przed przystąpienie do wykonywania prac remontowych, rozbiórkowych, modernizacyjnych, czy planowaniem nowej inwestycji bądź wycinką drzew i krzewów, powinno się zlecić wykonanie tak zwanej opinii chiropterologicznej. Obowiązek ten wynika z aktów prawnych tj.:

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672);
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2014 r., poz. 1348);
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1789).

 

Opinia chiropterologiczna - nocek natterera

Fot. Chiropterolog Warszawa | Nocek natterera, zauważony podczas wykonywania opinii chiropterologicznej. Nietoperz ukrył się w niewielkiej szczelinie w elewacji budynku.

Co to jest opinia / ekspertyza chiropterologiczna i na czym polega?

Ekspertyza chiropterologiczna (opinia chiropterologiczna, inwentaryzacja chiropterologiczna) - to dokument pozwalający określić rodzaje i ilości nietoperzy występujących w danym budynku, drzewie lub po prostu na danym terenie. Umożliwia dokładne określenie ich siedlisk i zwyczajów.

Sporządzenie ekspertyzy chiropterologicznej wymaga zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Nasi eksperci chiropterolodzy posiadają solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz niezbędny sprzęt służący do obserwacji nietoperzy i ptaków.

Niemalże 98% budynków jest zasiedlanych przez nietoperze i możemy nawet nie zdawać sobie z tego sprawy. Przyczyną tego jest zdolność osiedlania się w warunkach ekstremalnych, np. ciasnych szczelinach i otworach, do których ciężko dotrzeć innym organizmom.

Nasi eksperci chiropterolodzy oferują m.in.:

 • nasłuchy nietoperzy za pomocą detektora ultradźwięków;
 • obserwacje przy pomocy specjalistycznych sprzętów, kamery inspekcyjnej - endoskopu technicznego;
 • opracowanie właściwych harmonogramów prac budowlanych dla inwestorów;
 • pomoc przy zdobywaniu niezbędnych zezwoleń na odstępstwa od zakazów niszczenia siedlisk nietoperzy;
 • zaplanowanie działań kompensacyjnych, jeżeli któreś siedlisko nietoperzy ulegnie zniszczeniu.

 

Pamiętaj, że ekspertyza chiropterologiczna powinna być wykonana zanim rozpoczniesz prace na budynku!!! Skontaktuj się z nami i zamów ekspertyzę już dziś!

Zdobienia na budynkach to miejsce schronienia dla nietoperzy.

Fot. Chiropterolog Warszawa | Zdobienia w starych kamienicach w Warszawie to pożądane miejsce schronienia dla nietoperzy. Często wystarczy im szczelina, która ma zaledwie 2 cm średnicy.

Chiropterolog - osoba uprawniona do sporządzania opinii chiropterologicznej?

Nie ma konkretnego wymogu normującego wykształcenie, czy doświadczenie chiropterologa. Jednakże osoba taka, powinna dysponować zarówno arsenałem wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Pamiętajmy, że nawet doświadczonym ekspertom zdarza się popełnić jakiś błąd lub czegoś nie dopatrzeć, co może w konsekwencji doprowadzić do szkody w środowisku (np. zniszczenia siedliska). Dlatego też samo czytanie książek nie wystarczy, aby wiedzieć co się robi i jak trzeba coś robić. Najważniejsza jest praktyka w terenie, ponieważ ślady obecności nietoperzy są bardzo trudne do zidentyfikowania.

Opinia chiropterologiczna, nietoperze na poddaszu.

Fot. Chiropterolog, podczas przeszukiwania poddasza w poszukiwaniu nietoperzy. Strychy i piwnice to ulubione miejsca schronienia i zimowiska nietoperzy | Chiropterolog Warszawa

Eksperci chiropterolodzy z naszego zespołu posiadają zarówno niezbędną wiedzę teoretyczną, jak i doświadczenie praktyczne w sporządzaniu opinii chiropterologicznych. Dzięki wieloletniej praktyce oraz pomocy w realizacji dużej ilości inwestycji, jesteśmy w stanie doradzić, przeprowadzić prace terenowe oraz przygotować niezbędną dokumentację chiropterologiczną, tak aby pozyskać niezbędne prawem upoważnienia do bezproblemowego remontu budynku, jego termomodernizacji, czy budowy nowej inwestycji.

BatCorder detektor ultradźwięków do wykrywania nietoperzy.

Fot. Chiropterolog z detektorem ultradźwięków służących do wykrywania obecności nietoperzy | Chiropterolog Warszawa

Zakres opinii chiropterologicznej

Podobnie, jak w przypadku opinii ornitologicznej, ekspertyza chriopterologiczna również nie ma uregulowań stricte formalno prawnych dotyczących jej zawartości. Każda sytuacja traktowana jest indywidualnie przez organ ochrony środowiska (RDOŚ i GDOŚ). Organy te, w zależności od województwa, ustalają swoje własne wytyczne odnośnie przeprowadzana inwentaryzacji przyrodniczej nietoperzy. Pomimo różnorodności, wszystkie opinie łączą jednak podstawowe parametry opisane poniżej.

Podstawowe elementy, które powinna zawierać każda opinia chiropetrologiczna:

 1. wykaz rodzajów oraz ilości zaobserwowanych gatunków nietoperzy;
 2. wykaz wszystkich rzeczywistych i potencjalnych siedlisk nietoperzy w danym budynku;
 3. wykaz śladów bytowania nietoperzy;
 4. rysunki, fotografie, mapki z naniesionymi siedliskami nietoperzy, znajdujących się na budynku, drzewach i krzewach itp.;
 5. informację o terenach, obszarach w budynku, na których należy wstrzymać się od prac remontowych, modernizacyjnych i rozbiórkowych;
 6. zalecenie dla inwestora odnośnie terminu, sposobu i harmonogramu prowadzenia prac;
 7. informacje o kompensacji przyrodniczej, zawierającej m.in. szczegółowy opis budek dla nietoperzy (dla jakiego gatunku są przeznaczone, jak są wykonane, z jakiego materiału, gdzie mają być zamontowane itp.);
 8. wymagane zezwolenia na niszczenie siedlisk i płoszenie nietoperzy;
 9. metodykę prac inwentaryzacyjnych, która określa: daty i godziny obserwacji nietoperzy, jak tą obserwację wykonywano (z jakiego miejsca: drzewa, podnośnika, drabiny itp.), za pomocą jakiego sprzętu oraz jakie czynności podejmowano podczas prac terenowych.

 

Każdy chiropetrolog zanim rozpocznie obserwacje nietoperzy powinien uzbroić się w odpowiedni sprzęt:

 • lornetka;
 • luneta;
 • endoskop techniczny;
 • detektor ultradźwięków z rejestratorem;
 • sprzęt alpinistyczny;
 • farbę w sprayu do oznaczania siedlisk;
 • aparat fotograficzny;
 • latarkę lub tak zwaną czołówkę.

 

Kamera inspekcyjna do wykrywania nietoperzy.

Fot. Chiropterolog Warszawa | Opinia chiropterologiczna wykonywana za pomocą endoskopu.

Kiedy i jak wykonać opinię chiropterologiczną?

Ekspertyza dotycząca obecności nietoperzy powinna być wykonana co najmniej na rok przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych budynku, gdyż wtedy jest najbardziej miarodajna. Nietoperze żerują po zmroku i przed świtem.

Ekspertyzę chiropterologiczną wykonuje się przede wszystkim w trzech okresach:

I. lęgowym – wczesna wiosna i jesień;

II. rozrodczym – późna wiosna i lato;

III. hibernacyjnym – późna jesień i zima.

Obserwacji nie prowadzi się w złym warunkach atmosferycznych, tzn. przy silnych wiatrach, deszczu, podczas upałów, ponieważ nietoperze wówczas szukają schronienia.

Pomimo powyższego, harmonogram obserwacji oraz remontu ustalany jest zawsze indywidualnie pomiędzy inwestorem, a chiropterologiem. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci przejść cały proces inwestycyjny!

Nietoperze a termomodernizacja budynku.

Fot. Chiropterolog Warszawa | Szczeliny w elewacji budynku to doskonałe miejsce schronienia dla nietoperzy. Przed przystąpieniem do prowadzenia prac remontowych i termomodernizacyjnych należy dokonać inwentaryzacji wykluczającej obecność nietoperzy.

Podsumowanie

Opinia chiropterologiczna jest dokumentem sporządzanym na pewien okres czasu. Nietoperze są zwierzętami wędrownymi i mogą zmieniać swoje miejsca bytowania. Ponadto nieustannie rodzą się nowe, więc siedlisk może przybywać.

Pamiętajmy, że zawsze przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych naszego budynku musimy zwrócić się do właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska o wydanie zezwolenia, zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, na zniszczenie siedliska i ostoi nietoperzy. Osoba, która zniszczy ich miejsce bytowania bezprawnie, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej, tj. może zostać ukarana mandatem karnym, a nawet zostać pozbawiona wolności. Dlatego też warto skontaktować się ze specjalistą chiropterologiem naszego Oddziału w Warszawie, który pomoże przejść przez cały proces od początku do końca.

Wykonana przez nas opinia chiropterologiczna pozwoli:

 • określić, czy budynek mieszkalny jest wykorzystywany jako miejsce bytowania nietoperzy (gatunki, liczebność)
 • zlokalizować potencjalne miejsca, które mogłyby być zajęte przez nietoperze przed rozpoczęciem prac remontowych dachu,
 • uzyskać konieczne zezwolenia przed przystąpieniem do inwestycji (brak opóźnień oraz kar)
 • zminimalizować ryzyko pokrywania się terminów zasiedlania przez zwierzęta budynku mieszkalnego z pracami remontowymi,
 • zapewnić nietoperzom zastępcze miejsca lęgowe (budki lęgowe) w ramach rekompensaty tych zniszczonych podczas prac.

 

Skontaktuj się z nami - www.ornitolog.warszawa.pl