grafika tła
Strona główna > Trochę o ornitologi i nie tylko > Ptaki w mieście – jakie miejsca ptaki wybierają do zakładania gniazd?

Ptaki w mieście – jakie miejsca ptaki wybierają do zakładania gniazd?

Ptaki chętni zakładania gniazda i wyprowadzają lęgi w na budynkach mieszkalnych ponieważ są to dla nich miejsca dogodne i bezpieczne.

Chociaż środowisko życia ptaków kojarzy nam się głównie z obszarami poza osadami ludzkimi, czyli najczęściej miejscami takimi jak choćby:

 • lasy,
 • łąki,
 • tereny nadrzeczne czy
 • nadmorskie,

mnóstwo ptaków osiedla się także w miastach ze względu na liczne korzyści, które z tego dla nich wynikają. Chodzi między innymi o dostęp do sztucznych źródeł pokarmu, którego w mieście nie brakuje dlatego, że ludzie produkują wiele odpadków spożywczych, ale również celowo dokarmiają ptaki. Dodatkowo w budynkach ptaki mają możliwość zakładania gniazd i wyprowadzania lęgów w praktycznie niezagrożony sposób. Ponadto można tu spotkać mniej zagrażających ptakom drapieżników, zaś coraz więcej zieleni miejskiej stanowiącej prawie naturalne warunki rozwoju. Ze względu na wyżej wymienione czynniki, niektóre gatunki np. kos rezygnują z zimowej migracji na rzecz pozostania przez ten czas w mieście. Można powiedzieć, że miasta stały się niejako nowym ekosystemem życia wielu gatunków ornitofauny.

miejsce gniazdowania wróbla

Fot. Ornitolog Warszawa | Ta szczelina w cegłach jednej z kamienic w Warszawie okazała się dobrym miejscem na założenie gniazda dla wróbla.

Życie w zurbanizowanym otoczeniu, zakładanie gniazd w budynkach - korzyści dla ptaków

Pokarm, czyli czym żywią się ptaki żyjące w mieście?

Ze względu na to, że w miastach mamy mnóstwo terenów zielonych, tworzą się również naturalne źródła pokarmu dla ptaków. Owady i ziarna są łatwe do zdobycia, więc nie brakuje pokarmu dla wyspecjalizowanych gatunków owadożernych, ziarnojadów, jak i wszystkożernych. Co prawda źródła pokarmu naturalnego są niekiedy dość rozproszone jednakże dodatkowe, ale czasem wcale nie pomniejsze źródło pokarmu pochodzi z działalności człowieka, który działa zarówno celowo, dokarmiając ptaki, jak i mimowolnie, pozostawiając odpadki żywnościowe w miejscu dostępu dla ptaków. Między innymi ten czynnik spowodował znaczne zagęszczenie w miastach populacji takich ptaków jak

 • bogatka,
 • modraszka,
 • sroka czy
 • kawka.

jak się pozbyć gniazda z dachu

Fot. Ornitolog Warszawa | Liczne zdobienia na starych kamienicach w warszawie, to miejsca schronienia, odpoczynku i noclegu ptaków.

5 miejsc jakie ptaki żyjące w miastach wybierają na miejsca lęgowe

 

 1. Zadrzewienia i zakrzaczenia
 2. Trawniki i zieleń z niską roślinnością
 3. Budynki mieszkalne
 4. Budynki przemysłowe
 5. Infrastruktura miejska
 6. Budki lęgowe dla ptaków

 

Miasto dostarcza również sporej ilości bezpiecznych miejsc do gniazdowania. Dla wielu gatunków podstawowym miejscem na tworzenie gniazd są zadrzewienia z zakrzaczenia, których w na terenach zurbanizowanych dziś nie brakuje. Nawet na stosunkowo nisko zadrzewionych terenach dużych miast, gdzie najczęściej dominują trawniki i zieleńce z niską roślinnością, można spotkać gniazdująca pliszkę siwą czy dzierlatkę. Dodatkowo niezliczonych miejsc do gniazdowania dostarcza infrastruktura miejska, czyli budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej. Chodzi szczególnie o starsze obiekty, ale nie tylko. Szczeliny, otwory, parapety i balkony to potencjalne miejsca gniazdowania wielu gatunków takich jak

 • gołębie,
 • jerzyki,
 • oknówki czy
 • kopciuszki.

gniazdo skoki na gałęziach

Fot. Ornitolog Warszawa | Gniazdo sroki zlokalizowane na drzewie w centrum Warszawy.

Miejsca odpoczynku i noclegowiska ptaków w mieście

Miasto jest również atrakcyjnym obszarem odpoczynku dla gatunków, które tam nie gniazdują. Na terenach zurbanizowanych, szczególnie zimą można obserwować duże zbiorowe noclegowiska gawrona i kawki, ulokowanych grupowo w miejscach zadrzewienia i parkach. W miastach nadmorskich na dachach budynków licznie odpoczywają i nocują mewy. Na obszarach otoczonych terenami rolniczymi takim miejscem nocnego odpoczynku dla sów uszatek stają się cmentarze czy okoliczne drzewa. Rano te gatunki rozpraszają się do miejsc żerowania i dziennego pobytu, zaś w nocy znów zbierają się na gromadny wypoczynek.

stare budynki jako schronienia dla ptaków

Fot. Ornitolog Warszawa | Miejsca ze zdobieniami na budynku zwłaszcza starych kamienic w centrum Warszawy to doskonałe miejsce odpoczynku ptaków.

Jak widać miasto stanowi niezwykle atrakcyjne miejsce bytowania wielu zagrożonych gatunków ptaków, które maja tutaj wszystko, co potrzeba im do życia i rozwoju. Ze strony człowieka potrzebny jest tylko odpowiedni poziom wiedzy i świadomości, by móc wspólnie z tymi pięknymi przedstawicielami fauny koegzystować we wspólnym środowisku.

Czasem zdarza się, że ptaki są „przeszkodą” podczas prowadzenia prac budowlanych, termomodernizacji budynków, remontów elewacji itp. Jeżeli podczas swojej inwestycji masz problem z ptakami skontaktuj się z nami.