grafika tła
Strona główna > Nasza oferta > Ptaki i nietoperze a termomodernizacja budynków

Ptaki i nietoperze a termomodernizacja budynków

Pomagamy spółdzielniom i zarządcom budynków w zintegrowanym planowaniu i prowadzeniu remontów i dociepleń tak, by uniknąć niszczenia środowiska.
Opinia ornitologiczna termomodernizacja budynków

Przed przystąpieniem do prac remontowych związanych z termomodernizacją budynku, zarządca budynku powinien zlecić doświadczonemu ornitologowi inwentaryzację przyrodniczą w celu uniknięcia umyślnego zniszczenia schronień m.in jerzyka i innych gatunków ptaków. Przepisy z zakresu ochrony przyrody, chroniące zwierzęta w budynkach podczas prowadzenia termomodernizacyjnych i budowlanych, nakazują - w przypadku stwierdzenia gatunków chronionych - uzyskanie koniecznych zezwoleń przed przystąpieniem do inwestycji.

Ekspertyza ornitologiczna i dokumentacja wykonane przez naszych ekspertów-ornitologów są chronione z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Nasze działania pozwolą:

  • określić, czy budynek mieszkalny jest wykorzystywany jako miejsce gniazdowania ptaków lub nietoperzy (gatunki, liczebność)
  • lokalizujemy potencjalne miejsca, które mogłyby być zajęte przez ptaki lub nietoperze przed rozpoczęciem prac remontowych dachu,
  • uzyskać konieczne zezwolenia przed przystąpieniem do inwestycji (brak opóźnień oraz kar)
  • zminimalizować ryzyko pokrywania się terminów zasiedlania przez zwierzęta budynku mieszkalnego z pracami remontowymi,
  • zapewnić ptakom zastępcze miejsca lęgowych (budki lęgowe) w ramach rekompensaty tych zniszczonych podczas prac.

Proponujemy przeprowadzenie ekspertyzy w 2 terminach :

  1. lęgowym (od marca do września) - stan rzeczywisty
  2. innym niż lęgowy - stan przewidywalny

W okresie od marca do września trwają lęgi ptaków zamieszkujących szczeliny w budynkach. To okres, w którym nie powinno się przeprowadzać remontów i termomodernizacji ze względu na bezpieczeństwo chronionych gatunków. Jeśli jednak prace mają być prowadzone wiosną, konieczne jest zabezpieczenie wszystkich miejsc gniazdowania, by nie dopuścić do zamurowania ptaków. Przykładem gatunku najbardziej zagrożonego w przypadku prac ociepleniowych jest jerzyk, którego praktycznie 100% populacji ma gniazda w budynkach mieszkalnych czy obiektach użyteczności publicznej.

Optymalnym terminem wykonywania prac remontowych jest koniec lata i jesień, można wtedy uniknąć wcześniejszego zabezpieczania otworów, lub ograniczyć je tylko do wstępnego zabezpieczania miejsc przebywania nietoperzy, oraz znalezienie zwierzętom schronień zastępczych.

Eksperci z zespołu Ornitolog Szczecin przeprowadzi całościowy proces niezbędny do uzyskania odpowiednich zezwoleń dotyczących ornitofauny, zaczynając od wizji terenowej skończywszy na sporządzeniu kompletnej dokumentacji.

Przykładowa opinia ornitologiczna. PDF

Wykonujemy również badanie nietoperzy (opinie chiropterologiczną), podczas których prowadzimy nasłuchy detektorowe.

Potrzebujesz także opinii środowiskowej sprawdź naszą ofertę www.botanik.szczecin.pl.

Wyceń i zamów ekspertyzę ornitologiczną zanim zaczniesz