grafika tła
Strona główna > Realizacje > Opinia chiropterologiczna. Nietoperze w mieście

Opinia chiropterologiczna. Nietoperze w mieście

Opinia chiropterologiczna dotycząca występowania nietoperzy w budynku została sporządzona na potrzeby inwentaryzacji kamienicy przy Alei Solidarności w Warszawie

Opinia chiropterologiczna ma na celu ochronę gatunków nietoperzy, które z roku na rok stają się coraz bardziej zagrożone wyginięciem. Powinna zostać sporządzona przez eksperta chiropterologa, który posiada zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Opinię chiropterologiczną należy sporządzić przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych.

Inwentaryzacja nietoperzy
 

Fot. Chiropterolog Warszawa. Nietoperze zinwentaryzowane podczas wykonywania opinii chiropterologicznej.

5 etapów prowadzenia termomodernizacji budynku bez szkody dla nietoperzy

Jeżeli termomodernizacja budynku musi zostać przeprowadzona podczas sezonu rozrodczego nietoperzy, tj. w okresie wiosny i lata, wówczas należy zwrócić się do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o wydanie decyzji na odstępstwa od zakazu niszczenia ich siedlisk. Należy również jednocześnie zapewnić zastępcze schrony dla nietoperzy, aby spokojnie mogły odchować potomstwo.

Podczas prac modernizacyjnych trzeba skupić się na 5 podstawowych działaniach:

1 etap

zaplanowanie prac z uwzględnieniem harmonogramu sporządzonego przez chiropterologa;

2 etap

obserwacje chiropterologiczne - wykonane przez naszego chiropterologa, a następnie sporządzenie ekspertyzy chiropterologicznej i pomoc w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń na ewentualne odstępstwa od zakazów niszczenia siedlisk nietoperzy;

3 etap

zabezpieczenie miejsc występowania nietoperzy, np. wykonywanie modernizacji z pozostawieniem na czas rozrodu schronień dla nietoperzy w budynkach;

4 etap

nadzór chiropterologiczny nad pracami remontowymi - ma to szczególne znaczenie, ponieważ nietoperze są przebiegłymi zwierzątkami i często pomimo ich wcześniejszego nie wykrycia, w trakcie prac może się okazać, że jeszcze jakieś pojedyncze osobniki się trafią;

5 etap

kompensacja przyrodnicza - nasi eksperci chiropterolodzy pomogą opracować odpowiednią rekompensatę dla nietoperzy za ich zniszczone siedliska (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

Kolonia nietoperzy
 

Fot. Chiropterolog Warszawa. Kolonia rozrodcza nietoperzy.

Poznaj metody dzięki którym badana jest obecność nietoperzy w budynkach

Obecność nietoperza można poznać przede wszystkim po dwóch rodzajach śladów:

 1. ciemne ślady na elewacji przy wlocie do gniazda - pojawiają się na skutek zamieszkiwania danej szczeliny przez dużą grupę nietoperzy - kolonię. Nietoperze wlatując do gniazda ocierają się o ściany i pozostawiają ciemne ślady;
 2. odchody - kruszą się w palcach i znajdują się najczęściej na ziemi, elewacji lub w szczelinach i otworach.

 

Czasem ciężko namierzyć nietoperze, zwłaszcza jeżeli żyją samotnie. Wówczas nie pozostawiają praktycznie żadnych śladów bytowania.

Do namierzenia nietoperzy przydatne są następujące urządzenia:

 • detektor ultradźwięków;
 • endoskop termowizyjny z kamerą umożliwiającą robienie zdjęć;
 • luneta;
 • lornetka;
 • aparat fotograficzny;
 • samochód terenowy;
 • sprzęt alpinistyczny.

 

detektor na nietoperze
 

Fot. Batcorder – detektor ultradźwięków wykorzystywany do wykrywania obecności nietoperzy.

 

Poznaj ulubione kryjówki nietoperzy. Czyli gdzie w budynkach można najczęściej spotkać nietoperze?

Nietoperze poszukują schronień w budynkach szczególnie w okresie zimowym i późną jesienią. Wtedy pożywienia jest co raz mniej i zapadają w stan hibernacji. Należą do gatunku ssaków, które przywiązują się do swojego legowiska. Najczęściej można je spotkać na:

 • strychu;
 • poddaszu;
 • piwnicy;
 • pod dachówkami;
 • w szczelinach pod parapetami;
 • pod podbitką dachową;
 • w szczelinach elewacji budynku

 

Pamiętajmy, że obecność nietoperza w domu jest dla nas praktycznie bezszkodowa. One najczęściej śpią, więc nie brudzą. Nie stanowią również żadnego zagrożenia. Każda "pobudka" dla nietoperza to ogromny wysiłek energetyczny, który może zagrozić jego życiu lub zdrowiu.

Opinia chiropterologiczna
 

Fot. Kolonia nietoperzy zaobserwowana podczas inwentaryzacji budynku.

 

Nasi specjaliści chiropterolodzy dysponują wiedzą, doświadczeniem i sprzętem niezbędnym, by bezkonfliktowo zabezpieczyć interesy Twoje i przyrody. Oferujemy:

 • prowadzimy nasłuchy za pomocą rejestratora ultradźwięków, by znaleźć gniazda nietoperzy,
 • proponujemy optymalne metody planowania prowadzenia prac zgodnie ze zwyczajami nietoperzy,
 • proponujemy rozwiązania kompensacyjne dotyczące zapewnienia nietoperzom siedlisk zastępczych w ramach rekompensaty tych zniszczonych podczas prac.

 

Kiedy się wykonuje opinię chiropterologiczna na nietoperze?

Opinia chiropterologiczna powinna zostać wykonana na co najmniej rok przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych. Daje ona wówczas najbardziej miarodajne rezultaty.

Wyróżnia się 3 podstawowe okresy sporządzania tego typu ekspertyz:

 1. lęgowym - wczesna wiosna i jesień;
 2. rozrodczym - późna wiosna i lato;
 3. hibernacyjnym - późna jesień i zima.

 

Podczas hibernacji nietoperzy bardzo ciężko je wykryć detektorem ultradźwięków, gdyż nie wydają one z siebie charakterystycznych pisków, jak podczas polowań wiosną lub latem. Dlatego też w okresie późnej jesieni i zimy, sprzęt ten jest rzadko wykorzystywany do poszukiwań nietoperzy.

Kiedy opinia chiropterologiczna jest przydatna:

 • jest niezbędna podczas składania dokumentów do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego PINB;
 • opinia chiropterologiczna to niezbędny załącznik formalny wymagany przez urzędników;
 • najlepiej na rok przed planowaną inwestycją;
 • w sezonie lęgowym;
 • przed przystąpieniem do prac budowlanych.

 

Chiropterolog podczas sporządzania opinii chiropterologicznej
 

Fot. Chiropterolog wykonujące inwentaryzację strychu w poszukiwaniu obecności nietoperzy

Opinia chiropterologiczna dotycząca występowania nietoperzy w budynkach jest obowiązkowym załącznikiem składanym do Powiatowego Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Zgodnie z obowiązującym Prawem ochrony środowiska, inspektor nadzoru budowlanego może wstrzymać prowadzone prace termomodernizacyjne, jeżeli stwierdzi naruszenie zakazów dotyczących niszczenia siedlisk nietoperzy i działanie na szkodę tych zwierząt.

Działania tego typu są częstym przypadkiem na prowadzonych pracach remontowych. Każdy inwestor powinien pamiętać, że za takie wykroczenia grozi kara pozbawienia wolności oraz wysokie kary finansowe.

Zgodnie z oświadczeniem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Warszawie cyt. "przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych zarządca budynku powinien zlecić chiropterologowi ekspertyzę chiropterologiczną w zakresie występowania gatunków chronionych". Ma to na celu ochronę nietoperzy, które i tak już zagrożone są wyginięciem.

Ponadto cyt. "w przypadku prowadzenia prac budowlanych mogących zagrozić nietoperzom bytującym na terenie inwestycji lub ich siedliskom, organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest do wstrzymania przeprowadzanych prac budowlanych."

Opinia chiropterologiczna to dokument, który należy nieustannie aktualizować. Jeżeli nie stwierdzimy obecności nietoperzy w aktualnym okresie czasu, wcale nie oznacza to, iż nie pojawią się one później albo za rok.

>Wykonana przez nas opinia chiropterologiczna pozwoli:

 • określić, czy budynek mieszkalny jest wykorzystywany jako miejsce bytowania nietoperzy (gatunki, liczebność)
 • zlokalizować potencjalne miejsca, które mogłyby być zajęte przez nietoperze przed rozpoczęciem prac remontowych dachu,
 • uzyskać konieczne zezwolenia przed przystąpieniem do inwestycji (brak opóźnień oraz kar) zminimalizować ryzyko pokrywania się terminów zasiedlania przez zwierzęta budynku mieszkalnego z pracami remontowymi,
 • zapewnić nietoperzom zastępcze miejsca lęgowe (budki lęgowe) w ramach rekompensaty tych zniszczonych podczas prac.

 

Skontaktuj się z nami - www.ornitolog.warszawa.pl.

 

Polecam chiropterologa z zespołu Ornitolog Warszawa. Sprawnie i fachowo wykonana opinia przyrodnicza chiropterologiczna.

polecam

Wspólnota Mieszkaniowa

nieruchomość przy Alei Solidarności w Warszawie

Galeria zdjęć z realizacji