grafika tła
Strona główna > Realizacje

Realizacje

Naszym najważniejszym atutem jest doświadczenie naszych ekspertów. Dzięki wieloletniej praktyce i realizacji licznych inwestycji, posiadamy bagaż doświadczeń, dzięki którym jesteśmy wstanie doradzić, przeprowadzić prace terenowa jak również przygotowań niezbędną dokumentację ornitologiczną, tak, aby proces inwestycyjny przebiegał zgodnie z planowanym harmonogramem i w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.

Opinia chiropterologiczna. Nietoperze w mieście

Opinia chiropterologiczna dotycząca występowania nietoperzy w budynku została sporządzona na potrzeby inwentaryzacji kamienicy przy Alei Solidarności...

Opinia ornitologiczna w Warszawie

Opinia ornitologiczna została sporządzona na potrzeby inwentaryzacji ornitologicznej budynku przy ul. Złotej w Warszawie

Opinia ornitologiczna na potrzeby termomodernizacji budynku

Realizacja dotyczy wykonania inwentaryzacji ornitologicznej w celu sporządzenia opinii ornitologicznej dla inwestycji polegającej na...

Opinia ornitologiczna – wycinka drzew i krzewów w Warszawie

Realizacja dotyczy wykonania inwentaryzacji awifauny niezbędnej do sporządzenia opinii ornitologicznej na potrzeby wycinki drzew przy inwestycji...

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna

Wynikiem realizacji była opinia ornitologiczna i chropterologiczna w zakresie występowania ptaków i nietoperzy na terenie budynku Myśliborskiego...