Strona główna > Realizacje > Opinia ornitologiczna na potrzeby termomodernizacji budynku

Opinia ornitologiczna na potrzeby termomodernizacji budynku

Realizacja dotyczy wykonania inwentaryzacji ornitologicznej w celu sporządzenia opinii ornitologicznej dla inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku.

Jakie korzyści dla środowiska oraz jakie zagrożenie dla ptaków i nietoperzy niesie ze sobą termomodernizacja?

Lata 70. i 80. XX wieku stanowiły okres gwałtownego rozwoju budownictwa wielorodzinnego opierającego się na wykorzystaniu technologii wielkiej płyty. W tym okresie powstało najwięcej budynków w całej historii kraju, które stoją do dziś. Niestety upływ czasu spowodował, że elementy budynków są nieszczelne, ściany popękane i zniszczone, co powoduje duże straty ciepła. Jest to proces nie korzystny energetycznie ale dzięki niemu ptaki i nietoperze żyjące w budynkach zyskują nowe miejsca lęgowe i miejsca schronienia i odpoczynku. Wzrasta zapotrzebowanie na energię, a wraz z nią rosną koszty ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ograniczenie wysokich rachunków możemy osiągnąć poprzez wykonanie termomodernizacji budynku.

Proces przygotowania dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia prac termomodernizacyjnych powinien być konsultowany z ornitologiem tak żeby wybrać termin prac poza okresem lęgowym ptaków. Opinia ornitologiczna sporządzoną przez doświadczonego ornitologa powinna znaleźć się w dokumentacji inwestora lub wykonawcy przed przystąpieniem do prac.

Ornitolog pracujący nad opinia ornitologiczną.
Fot. Ornitolog obserwujący ptaki podczas wykonywania opinii ornitologicznej.

W jaki sposób można ograniczyć straty ciepła w budynku?

W budownictwie wielorodzinnym znane są metody na to żeby zwiększyć ich oszczędność. Poniżej przedstawiono 3 najczęściej wykonywane działania.

 • Uszczelnienie lub wymiana okien i drzwi
 • Ocieplanie ścian zewnętrznych i stropów
 • Wymiana bądź modernizacja systemów grzewczych

W ostatnim czasie są również dostępne środki finansowe (Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Opinia ornitologiczna – ubytki w elewacji
Fot. Ubytki w elewacji kamienic w Warszawie to miejsca w których ptaki chętnie zakładają gniazda.

Poznaj 5 korzyści, dla których warto wykonać termomodernizacje

1. Niższe rachunki za ogrzewanie
2. Odnowiona, bardziej estetyczna elewacja budynku,
3. Mniejsze zapotrzebowanie na ciepło w zimę
4. Ogranicza zapotrzebowanie na chłód w lato
5. Wyższy Komfort użytkowania
6. Mniejsze ryzyko pojawienia się wilgoci lub pleśni
7.Ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych niebezpiecznych pyłów wprowadzanych do środowiska

Z powyższych rozważań wynika, że termomodernizacja jest korzystnym proekologicznym działaniem. Jednak czy jest przyjazna dla środowiska w każdym jej aspekcie?

Opinia ornitologa – remont elewacji
Fot. Budynek podczas wykonywania remontu elewacji.

Jakie zagrożenia dla ptaków i nietoperzy mieszkających w budynkach niesie ze sobą termomodernizacja budynku?

Okazuje się, że prace remontowe związane z termomodernizacją budynku niosą ze sobą ogromne zagrożenie dla ptaków jak i nietoperzy, które swe siedliska często mają w budynkach. Ptaki są skrzydlatymi przyjaciółmi człowieka, są bardzo pożyteczne m.in. pomagają zwalczać szkodliwe owady. Powinniśmy je chronić i podnosić świadomość społeczeństwa w kwestiach dotyczących przedsięwzięć termomodernizacyjnych, gdyż znacząco oddziałują na środowisko. Niestety bardzo często problem ten jest lekceważony przez inwestorów i wykonawców. Podczas prac wszelkie dziury ścian są uszczelniane, otwory stropodachów zamykane kratkami. Zdarza się, że ocieplenia budynków wykonywane są w okresie lęgowym ptaków. Konsekwencją tych działań jest tragiczny los ptaków, są one pozbawianie miejsc lęgowych, a nawet okrutnie żywcem zamurowywane.

Jakie miejsca w budynkach ptaki najczęściej wykorzystują na budowanie gniazd?

 • Szczeliny dylatacyjne
 • Otwory wentylacyjne
 • Miejsca pod parapetami
 • Framugi okien
 • Stropodach
 • Przestrzenie pomiędzy ścianami i rynnami
 • Balkony

Niezbędnym narzędziem w rękach ornitologa, służącym do zaglądania w miejsca niedostępne gołym okiem (szczeliny dylatacyjne, miejsca pod parapetami, szczeliny w elewacji) służy kamera inspekcyjna (endoskop). Dzięki kamerze inspekcyjnej ornitolog wykonujący opinie ornitologiczne może dokładnie przejrzeć każdą nawet niedostępną dla wzroku szczelinę i w ten sposób zminimalizować do minimum ryzyko przeoczenia gniazdującego w budynku ptaka.

Ornitolog z kamerą inspekcyjną, endoskopem
Fot. Ekspert ornitolog wykonujący opinię ornitologiczną za pomocą kamery inspekcyjnej.

6 sposobów prowadzenia procesu termomodernizacji bez szkody dla ptaków i nietoperzy

 1. Wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej
 2. W przypadku stwierdzenia obecności czynnych lęgów przed przystąpieniem do prac budowlanych należy skierować wniosek do RDOŚ o wydanie decyzji zezwalającej na zniszczenie gniazd / siedlisk gatunków objętych ochroną
 3. Przestrzeganie zaleceń eksperta ornitologa
 4. Prowadzenie procesu inwestycyjnego pod nadzorem ornitologa
 5. Istnieje ryzyko niewykrycia wszystkich gniazd, dlatego warto zaznajomić pracowników ze sposobami postępowania w przypadku wykrycia ptaków, bądź nietoperzy w budynku
 6. Wykonanie kompensacji utraconych miejsc lęgowych w postaci wywieszania budek lub skrzynek lęgowych

Gniazda ptaków na zdobieniach budynków w Warszawie.
Fot. Płaskorzeźby zdobienia starych kamienic w Warszawie to miejsca chętnie wykorzystywane przez ptaki do zakładania gniazd.

Przygotowanie procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami zminimalizuje nakład pracy oraz koszty, pozwalając uniknąć problemów związanych z prawem. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne głęboko ingeruje w środowisko przyrodnicze. Nie pozwólmy by „betonowa dżungla” niszczyła przyrodę, która nas otacza! Rozpocznij inwestycję budowlaną od wykonania opinii ornitologicznej.

polecam

Galeria zdjęć z realizacji