grafika tła
Strona główna > Realizacje > Opinia ornitologiczna na potrzeby termomodernizacji budynku

Opinia ornitologiczna na potrzeby termomodernizacji budynku

Realizacja dotyczy wykonania inwentaryzacji ornitologicznej w celu sporządzenia opinii ornitologicznej dla inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku.

Jakie korzyści dla środowiska oraz jakie zagrożenie dla ptaków i nietoperzy niesie ze sobą termomodernizacja?

Lata 70. i 80. XX wieku stanowiły okres gwałtownego rozwoju budownictwa wielorodzinnego opierającego się na wykorzystaniu technologii wielkiej płyty. W tym okresie powstało najwięcej budynków w całej historii kraju, które stoją do dziś. Niestety upływ czasu spowodował, że elementy budynków są nieszczelne, ściany popękane i zniszczone, co powoduje duże straty ciepła. Jest to proces nie korzystny energetycznie ale dzięki niemu ptaki i nietoperze żyjące w budynkach zyskują nowe miejsca lęgowe i miejsca schronienia i odpoczynku. Wzrasta zapotrzebowanie na energię, a wraz z nią rosną koszty ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ograniczenie wysokich rachunków możemy osiągnąć poprzez wykonanie termomodernizacji budynku.

Proces przygotowania dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia prac termomodernizacyjnych powinien być konsultowany z ornitologiem tak żeby wybrać termin prac poza okresem lęgowym ptaków. Opinia ornitologiczna sporządzoną przez doświadczonego ornitologa powinna znaleźć się w dokumentacji inwestora lub wykonawcy przed przystąpieniem do prac.

Ornitolog pracujący nad opinia ornitologiczną.

Fot. Ornitolog Warszawa | Ornitolog obserwujący ptaki podczas wykonywania opinii ornitologicznej.

W jaki sposób można ograniczyć straty ciepła w budynku?

W budownictwie wielorodzinnym znane są metody na to żeby zwiększyć ich oszczędność. Poniżej przedstawiono 3 najczęściej wykonywane działania.

 • Uszczelnienie lub wymiana okien i drzwi
 • Ocieplanie ścian zewnętrznych i stropów
 • Wymiana bądź modernizacja systemów grzewczych

 

W ostatnim czasie są również dostępne środki finansowe (Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Opinia ornitologiczna – ubytki w elewacji

Fot. Ornitolog Warszawa | Ubytki w elewacji kamienic w Warszawie to miejsca w których ptaki chętnie zakładają gniazda.

Poznaj 5 korzyści, dla których warto wykonać termomodernizacje

1. Niższe rachunki za ogrzewanie
2. Odnowiona, bardziej estetyczna elewacja budynku,
3. Mniejsze zapotrzebowanie na ciepło w zimę
4. Ogranicza zapotrzebowanie na chłód w lato
5. Wyższy Komfort użytkowania
6. Mniejsze ryzyko pojawienia się wilgoci lub pleśni
7.Ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych niebezpiecznych pyłów wprowadzanych do środowiska

Z powyższych rozważań wynika, że termomodernizacja jest korzystnym proekologicznym działaniem. Jednak czy jest przyjazna dla środowiska w każdym jej aspekcie?

Opinia ornitologa – remont elewacji

Fot. Ornitolog Warszawa | Budynek podczas wykonywania remontu elewacji.

Jakie zagrożenia dla ptaków i nietoperzy mieszkających w budynkach niesie ze sobą termomodernizacja budynku?

Okazuje się, że prace remontowe związane z termomodernizacją budynku niosą ze sobą ogromne zagrożenie dla ptaków jak i nietoperzy, które swe siedliska często mają w budynkach. Ptaki są skrzydlatymi przyjaciółmi człowieka, są bardzo pożyteczne m.in. pomagają zwalczać szkodliwe owady. Powinniśmy je chronić i podnosić świadomość społeczeństwa w kwestiach dotyczących przedsięwzięć termomodernizacyjnych, gdyż znacząco oddziałują na środowisko. Niestety bardzo często problem ten jest lekceważony przez inwestorów i wykonawców. Podczas prac wszelkie dziury ścian są uszczelniane, otwory stropodachów zamykane kratkami. Zdarza się, że ocieplenia budynków wykonywane są w okresie lęgowym ptaków. Konsekwencją tych działań jest tragiczny los ptaków, są one pozbawianie miejsc lęgowych, a nawet okrutnie żywcem zamurowywane.

Jakie miejsca w budynkach ptaki najczęściej wykorzystują na budowanie gniazd?

 

 • Szczeliny dylatacyjne
 • Otwory wentylacyjne
 • Miejsca pod parapetami
 • Framugi okien
 • Stropodach
 • Przestrzenie pomiędzy ścianami i rynnami
 • Balkony

 

Niezbędnym narzędziem w rękach ornitologa, służącym do zaglądania w miejsca niedostępne gołym okiem (szczeliny dylatacyjne, miejsca pod parapetami, szczeliny w elewacji) służy kamera inspekcyjna (endoskop). Dzięki kamerze inspekcyjnej ornitolog wykonujący opinie ornitologiczne może dokładnie przejrzeć każdą nawet niedostępną dla wzroku szczelinę i w ten sposób zminimalizować do minimum ryzyko przeoczenia gniazdującego w budynku ptaka.

Ornitolog z kamerą inspekcyjną, endoskopem

Fot. Ornitolog Warszawa | Ekspert ornitolog wykonujący opinię ornitologiczną za pomocą kamery inspekcyjnej.

6 sposobów prowadzenia procesu termomodernizacji bez szkody dla ptaków i nietoperzy

 

 1. Wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej
 2. W przypadku stwierdzenia obecności czynnych lęgów przed przystąpieniem do prac budowlanych należy skierować wniosek do RDOŚ o wydanie decyzji zezwalającej na zniszczenie gniazd / siedlisk gatunków objętych ochroną
 3. Przestrzeganie zaleceń eksperta ornitologa
 4. Prowadzenie procesu inwestycyjnego pod nadzorem ornitologa
 5. Istnieje ryzyko niewykrycia wszystkich gniazd, dlatego warto zaznajomić pracowników ze sposobami postępowania w przypadku wykrycia ptaków, bądź nietoperzy w budynku
 6. Wykonanie kompensacji utraconych miejsc lęgowych w postaci wywieszania budek lub skrzynek lęgowych

 

Gniazda ptaków na zdobieniach budynków w Warszawie.

Fot. Ornitolog Warszawa | Płaskorzeźby zdobienia starych kamienic w Warszawie to miejsca chętnie wykorzystywane przez ptaki do zakładania gniazd.

Przygotowanie procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami zminimalizuje nakład pracy oraz koszty, pozwalając uniknąć problemów związanych z prawem. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne głęboko ingeruje w środowisko przyrodnicze. Nie pozwólmy by „betonowa dżungla” niszczyła przyrodę, która nas otacza! Rozpocznij inwestycję budowlaną od wykonania opinii ornitologicznej.

 

Opinia przyrodnicza ornitologiczna oraz charakterologiczna wykonana na potrzeby kompleksowej renowacji elewacji zabytkowej kamienicy. Budynek był zasiedlony przez ptaki oraz przez nietoperze co było wynikiem obserwacji

polecam

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Wspólnota Mieszkaniowa przy Placu Żołnierza

Galeria zdjęć z realizacji