grafika tła
Strona główna > Nasza oferta > Opinia ornitologiczna

Opinia ornitologiczna

Planujesz nową inwestycję? Chcesz przeprowadzić gruntowny remont bydynku? Zabezpiecz się przed kosztownymi przestojami i karami za niszczenie przyrody! Zanim zaczniesz prace, zasięgnij opinii specjalisty dotyczącej występowania ptaków chronionych na terenie budowy.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestor powinien prawidłowo zaplanować przebieg prac również z uwzględnieniem przyrody i zwierząt, a przede wszystkim wykluczenia ewentualnej ingerencji w siedliska ptaków. Dotyczy to zarówno nowych przedsięwzięć, jak i remontów czy prac ociepleniowych.

W tym celu przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, inwestor powinien zlecić wykwalifikowanemu ornitologowi wykonanie opinii ornitologicznej. Celem wykonania opinii ornitologicznej jest wykluczenie ewentualnych ingerencji w gniazdowanie, miejsca żerowania lub trasy przelotów ptaków. Dzięki takiemu postępowaniu możliwe będzie przeprowadzenie każdej inwestycji zarówno bez szkody dla ptaków, jak inwestycji.

Należy pamiętać, że opinia ornitologiczna jest zawsze czasowa ze względu na ciągły ruch w przyrodzie - pojawiają się nowe gniazda, nowe gatunki itp. Zespół Ornitolog Szczecin kompleksowo przeprowadzi proces niezbędny do uzyskania odpowiednich zezwoleń dotyczących ornitofauny.

Nasza opinia ornitologiczna zawiera:

 • informację, czy w obiekcie znajdują się siedliska chronionych gatunków ptaków i nietoperzy.
 • pełną dokumentację kontroli obiektu złożoną z:
  • wypełnionej "Karty kontroli obiektu"
  • dokumentacji fotograficznej obiektu

Nasi eksperci:

 • przeprowadzą wizję lokalną, by sprawdzić czy i jakie gatunki ptaków występują na terenie inwestycji
 • zinwentaryzują potencjalne miejsca gniazdowania ptaków
 • przeanalizują wpływ przedsięwzięcia na przyrodę i obszary chronione
 • przygotowują wszelkie niezbędne dokumenty
 • określą ewentualny zakres kompensacji przyrodniczej, jeśli stanowiska ptaków zostaną zniszczone podczas prowadzenia prac.

Inwestycje, w których wymagana jest opinia ornitologa:

 • Inwestycje drogowe
 • Budowa i modernizacja gazociągów
 • Budowa elektrowni wiatrowych
 • Modernizacje i renowacje budynków
 • Elektrownie fotowoltaiczne
 • Linie elektroenergetyczne
 • Nowe inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe
 • Prace związane z wycinkom drzew i krzewów

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie oraz uprawnienia do wydawania opinii ornitologicznych oraz przyrodniczych na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Prosimy o zapoznanie się z Przykładową opinią ornitologiczną. PDF

Wykonujemy również badanie nietoperzy (opinie chiropterologiczną), podczas których prowadzimy nasłuchy detektorowe.

Wyceń i zamów opinię ornitologiczną u ekspertów!