grafika tła
Strona główna > Realizacje > Opinia ornitologiczna w Warszawie

Opinia ornitologiczna w Warszawie

Opinia ornitologiczna została sporządzona na potrzeby inwentaryzacji ornitologicznej budynku przy ul. Złotej w Warszawie

Opinia ornitologiczna jest niezbędna w celu prawidłowego przeprowadzenia inwestycji budowlanej takiej jak termomodernizacja budynku czy remont elewacji budynku. Opinia ornitologa ma na celu sprawdzenie jakie gatunki i ilości ptaków występują na danym terenie oraz jakie czynności kompensacyjne należy podjąć w sytuacji zniszczenia gniazd, lęgów, czy siedlisk ptasich.

Ornitolog Warszawa, obserwacja ptaków.
Fot. Ornitolog podczas obserwacji ptaków. Lornetka to podstawowe narzędzie ornitologa wykonującego opinię ornitologiczną.

5 argumentów świadczących o konieczności wykonania opinii ornitologicznej?

Opinia ornitologiczna powinna być wykonana przed rozpoczęciem prac budowlanych lub termomodernizacyjnych. Opinia taka jest niezbędnym elementem ochrony ptaków i nietoperzy żyjących w budynkach w naszych miastach.

1. Prowadzenie prac budowlanych bez szkody dla ptaków.

Jeżeli wiemy, że planowane prace budowlane doprowadzą do zniszczenia ptasich siedlisk, musimy od razu podjąć działania zmierzające do zminimalizowania negatywnego oddziaływania na przyrodę. Warto w takich sytuacjach sporządzić projekt kompensacji przyrodniczej i w ramach którego zawiesić na budynku budki lęgowe dla ptaków. Budki lęgowe dla ptaków pozwolą zrekompensować zniszczone gniazda. Eksperci ornitolodzy z zespołu ornitolog Warszawa pomagają inwestorowi przygotować kompensację przyrodniczą i doradzić które budki lęgowe dla ptaków będą odpowiednie dla poszczególnych gatunków. Do każdej inwestycji podchodzimy indywidualnie. Skontaktuj się z nami i zasięgnij bezpłatnej porady!

2. Prowadzenie robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac, bez przestojów i dodatkowych kosztów.

Zanim przystąpi się do prowadzenia prac budowlanych, remontowych czy termomodernizacyjnych należy sporządzić harmonogram wykonywania robót. Ważne jest, aby uwzględnić okresy lęgowe ptaków oraz czas ich wędrówki. Należy pamiętać, że opinia ornitologiczna powinna być wykonana w kilku okresach w roku, najlepiej na rok przed rozpoczęciem prac. Jeżeli inwentaryzacja ornitologiczna wykonywana jest poza okresem lęgowym i ornitolog nie stwierdzi występowania danego gatunku ptaków, należy sprawdzić, czy nie pojawią się one na terenie naszej budowy w okresie lęgowym.

Obserwacje ptaków w mieście.
Fot. Ornitolog wykonujący obserwacje ornitologiczne. Bardzo ważna jest dobra dokumentacja fotograficzna dzięki której można dostrzec ptaki w większym przybliżeniu.

3. Opinia ornitologiczna pomaga inwestorowi zaplanować prace budowlane, w szczególności gdy budynek jest zasiedlony przez ptaki.

Opinia ornitologiczna sporządzona przez zespół Ornitolog Warszawa opiera się o wykonaniu inwentaryzacji ornitologicznej - tzw. wizji lokalnej terenu inwestycji. Następnie wszystkie rodzaje i ilości ptaków zostają zinwentaryzowane, tzn. spisane, sfotografowane i ponumerowane. Każdy napotkany gatunek ptaka jest szczegółowo scharakteryzowany. W dalszej kolejności ustalane są warianty prac oraz harmonogram, przy czym bierze się pod uwagę nie tylko dobro przyrody, ale również interes inwestora. Doradzamy jak zrekompensować ewentualne zniszczenia gniazd. Na końcu opracowujemy całą dokumentację wraz z dokumentacją fotograficzną. Po zakończeniu procesu inwestycyjnego prowadzimy również nadzór przyrodniczy, jeżeli jest wymagany.

4. Opinia ornitologiczna to obowiązkowy dokument składany w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy.

Opinia ornitologiczna składana w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy zawiera informacje m.in. tj. wykaz rodzajów i ilości gatunków ptaków oraz ich siedlisk, niezbędne rysunki, fotografie, mapki z naniesionymi siedliskami ptaków, informacje o obszarach w budynku, na których należy wstrzymać się od prac na dany okres czasu (zwłaszcza w okresie lęgowym ptaków), harmonogram prowadzonych prac, wymagane zezwolenia na niszczenie siedlisk, propozycje kompensacji przyrodniczej.

Luneta do obserwacji ptaków.
Fot. Luneta jest podstawowym narzędziem eksperta ornitologa. Dzięki lunecie ornitolog morze obserwować ptaki nawet ze znacznej odległości. Dzięki temu minimalizuje się zagrożenie zauważenia przez ptaki.

5. Zminimalizowanie ryzyka pokrywania się terminów zasiedlania przez ptaki z terminami wykonywania prac budowlanych, remontowych, termomodernizacyjnych.

Opinia ornitologiczna wykonywana jest w dwóch terminach:

 1. od 1 września do 31 marca - wiosną przed modernizacją budynku;
 2. od 1 kwietnia do 15 października - wiosną na rok przed modernizacją.

 

Kiedy należy wykonać opinię ornitologiczna i kto ją wykonuje?

Opinia przyrodnicza ornitologiczna jest wykonywana w oparciu o harmonogram prac budowlanych, remontowych, czy termomodernizacyjnych. Wykonuje się ją szczególnie w sytuacjach tj.:

 • podczas składania dokumentów do PINB - stanowi niezbędny załącznik formalny wymagany przez urzędników;
 • najlepiej na rok przed planowaną inwestycją;
 • w sezonie lęgowym ptaków (od 1 marca do 15 października);
 • przed przystąpieniem do prac budowlanych.

 

Obserwacje ptaków w mieście.
Fot. Ornitolog pracujący kamera inspekcyjną. Kamera inspekcyjna (endoskop techniczny) służy do zajrzenia w szczeliny które są niedostępne gołym okiem. Dzięki temu ornitolog może stwierdzić lub wykluczyć gniazdowanie ptaków w danej szczelinie.

Okres w jakim należy przeprowadzić ekspertyzę ornitologiczną ustalany jest indywidualnie, po wstępnych oględzinach terenu obiektu. Najczęściej opinia ornitologiczna sporządzana jest w dwóch terminach:

 • w okresie lęgowym ptaków oraz
 • poza okresem lęgowy ptaków

 

Pamiętać należy, iż remont budynku wykonywany w okresie lęgowym ptaków odgórnie wymaga uzyskania odpowiedniej opinii ornitologicznej, która następnie przedkłada się do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w celu uzyskania zgody na niszczenie siedlisk i gniazd gatunków chronionych. Nasi eksperci ornitolodzy pomogą przygotować stosowną dokumentację.

Opinia ornitologiczna z rusztowania.
Fot. Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie rusztowania do obserwacji szczelin i ubytków w elewacji. Miejsca te są chętnie wykorzystywane przez ptaki do zakładania gniazd.

Opinia ornitologiczna jako niezbędny dokument składy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy stoi na straży remontów oraz budowy obiektów i to ten organ wydaje niezbędne pozwolenia budowlane. Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), prowadzenie robót budowlanych cyt. "w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska" organ ten może wstrzymać prowadzenie prac.

Urząd Miasta w Warszawie z uwagi na fakt, iż co roku podczas robót budowlanych ginęło wiele gatunków ptaków, uchwalił obowiązek składania opinii ornitologicznych. Dzięki temu:

 • niszczonych jest mniej lęgów,
 • występuje mniej przestojów w budowach,
 • zminimalizowano szkody w środowisku,
 • wprowadzono lepszą kompensację przyrodniczą,
 • zwiększono świadomość inwestorów.

 

Opinia ornitologiczna kamienicy.
Fot. Stare budynki są chętnie zasiedlane przez ptaki. Otwory okienne oraz otwory wentylacyjne umożliwiają ptakom dostanie się między innymi na strych, gdzie z powodzeniem wyprowadzają lęgi.

Ptaki w budynkach, gdzie najłatwiej je spotkać. Poznaj 7 miejsc w budynkach, w których gniazdują ptaki w Warszawie.

 

 1. otwory wentylacyjne,
 2. kominy,
 3. balkony,
 4. wnęki i szczeliny murów,
 5. występy murów,
 6. gzymsy,
 7. parapety

 

Ptaki chętnie zakładają gniazda niemalże wszędzie. Potrafią dostosować się do panujących warunków. Najczęściej typowymi ptakami miejskimi są: pustułka, jaskółka oknówka, wróble, sroki, gołębie.

Ekspertyza ornitologiczna
Fot. Opuszczone budynki przed ich adaptacją powinny być poddane obserwacją ornitologicznym, w celu uniknięcia szkody dla awifauny.

Opinia ornitologiczna musi być nieustannie modyfikowana. Ptaki są w nieustannym ruchu, dlatego ważne jest powtarzać okresowo wizyty na danym obiekcie.

Nasz zespół ekspertów kompleksowo przeprowadzi proces niezbędny do uzyskania odpowiednich zezwoleń dotyczących ornitofauny. Wykonana przez nas opinia ornitologiczna pozwoli:

 • określić, czy budynek mieszkalny jest wykorzystywany jako miejsce gniazdowania ptaków lub nietoperzy (gatunki, liczebność)
 • lokalizujemy potencjalne miejsca, które mogłyby być zajęte przez ptaki lub nietoperze przed rozpoczęciem prac remontowych dachu,
 • uzyskać konieczne zezwolenia przed przystąpieniem do inwestycji (brak opóźnień oraz kar)
 • zminimalizować ryzyko pokrywania się terminów zasiedlania przez zwierzęta budynku mieszkalnego z pracami remontowymi,
 • zapewnić ptakom zastępcze miejsca lęgowych (budki lęgowe) w ramach rekompensaty tych zniszczonych podczas prac.

 

Ochrona jerzyków w mieście
Fot. Jerzyk, latający nad miastem. Jest to gatunek który jest jednym z najbardziej zagrożonych ptaków. Zagrożeniem dla tego gatunku są przede wszystkim prace termomodernizacyjne.

Skontaktuj się z nami

 

Firma Ornitolog Warszawa z jaką współpracowaliśmy wykonała dla nas opinię przyrodniczą ornitologiczną oraz opinię charakterologiczną.

polecam

Kierownik Budowy

Termomodernizacje i remonty elewacji budynków

Galeria zdjęć z realizacji