grafika tła
Strona główna > Nasza oferta > Ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna

Prowadzisz nowe inwestycje? Remontujesz stare budynki? Na pewno chcesz uniknąć konsekwencji prawnych i finansowych związanych z niezamierzonym naruszeniem równowagi w przyrodzie. Zleć ekspertyzę ornitologiczną nam - chronimy Ciebie i przyrodę.

Ekspertyza ornitologiczna to rzetelne sprawozdanie dotyczące liczebności, występowania oraz zwyczajów ptaków na danym terenie. Ma na celu jednocześnie ochronę zagrożonych gatunków przed utratą schronień jak i zabezpieczenie planowego przebiegu prac. Ekspertyza ornitologiczna jest dokumentem wchodzącym w skład raportu oddziaływania na środowisko, potrzebnego by uzyskać pozwolenie na realizację.

Kiedy potrzebna jest ekspertyza ornitologiczna?

Inwestor bądź wykonawca powinien zamówić ekspertyzę ornitologiczną w 2 przypadkach:

 • kiedy takiego dokumentu wymaga organ wydający pozwolenie na przeprowadzenie inwestycji,
 • kiedy ma podejrzenia, że na terenie inwestycji mogą znajdować się chronione gatunki ptaków.

Na jakim etapie inwestycji najlepiej zlecić ekspertyzę?

Ekspertyza ornitologiczna umożliwia planowe prowadzenie prac budowlanych, rozbiórkowych czy wycinkowych zgodnie z obowiązujących w Polsce prawem o ochronie przyrody. Inwentaryzację najczęściej przeprowadza się w sezonie wiosennym poprzedzającym rozpoczęcie realizacji. Dobrą, oraz coraz częściej wymaganą, praktyką jest także zlecenie nadzoru ornitologicznego w trakcie i po zakończeniu inwestycji.

Co robimy:

 • przeprowadzamy wizję lokalną terenu lub obiektu,
 • inwentaryzujemy możliwe gniazda i siedliska ptaków,
 • szczegółowo opisujemy znalezione gatunki i ich zwyczaje oraz zagrożenia wynikające z prowadzenia prac budowlanych lub wycinkowych,
 • proponujemy różne warianty prowadzenia prac i harmonogramu zgodne z interesami inwestora i przyrody,
 • doradzamy w kwestii wykonania kompensacji przyrodniczej,
 • przygotowujemy niezbędne dokumenty wraz z fotografiami i nagraniami,

Do współpracy zapraszamy:

 • biura projektowe,
 • biura architektoniczne,
 • zarządców budynków,
 • inwestorów,
 • generalnych wykonawcy,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,

Wyceń i zamów ekspertyzę ornitologiczną u specjalistów